Image Alt

Genea

Градење на комплетно нов бренд со интегрирано веб решение

Генеа Лаб е нова лабораторија на Македонскиот пазар, специјализирана кон унапредување на грижата за здравјето на пациентите. Преку нови и светски признати методилогии тие претставуваат спој помеѓу лабораториските податоци и дијагнозата. Основани во 2015 година како дел од поликлиника, паралелно се развиваваат со потребите на пациентите од една страна и развојот на медицината и потребите на докторите од друга страна.

Нашата соработка со Генеа Лаб вклучуви целокупно брендирање, градење идентитет и изработка на комплетно веб решение.

 

 

 

 

Брендирање и бренд идентитет

Врз основа на нашето искуство со градење успешни брендови и креирање на уникатен визуелен идентитет, тимот на Џуно беше вклучен од самиот почеток на создавањето на новиот бренд. Преку структурирани brainstorm сесии и докажани методологии внесовме свеж и уникатен пристап во сржта на решението. 

 

 

Оваа фаза од нашата соработка ги опфати следните активности:

  • Истражување на соодветната индустрија
  • Дефинирање на посакувана палета на бои, типографија и клучни зборови
  • Креирање на повеќе логоа со различни колор палети
  • Креирање на слоган по дефинирање на посакуваното лого
  • Дизајнирање на сите потребни канцелариски материјали
  • Изработка на brandbook

 

Изградба на веб решение

Со оглед на специфичноста на самиот бизнис и добиените сознанија од детална анализа и истражување на таргет корисниците ги поставивме основите на Веб присуството на Генеа Лаб. Преку примена на специфични UX/UI техники, дизајн и веб функционалности креиравме вебсајт кој ќе го одсликува брендот и ќе им помогне на корисниците лесно да го најдат она што го бараат. Интегрираното веб решение вклучи и изработка на специјален софтвер кој ќе ги поврзе сите засегнати страни.

 

Во овој дел од проектот нашиот тим работеше на:

  • Истражување, планирање и конструкција
  • Website Design Timeline 
  • План за дизајн, елементи и секции
  • Избор и прилагодување на соодветна тема
  • UX design, user journey & sales points
  • Креирање на респонзивен вебсајт и интегрирање на потребни софтвери
  • Градење на вебсајтот и оптимизирање на содржината

 

 

Date: