Image Alt

Casa Möbel

Mаркетинг стратегија и имплементација

Каза Мебел е онлајн продавница за мебел во Швајцарија со која започнавме соработка на почетокот на Декември. Главен фокус беше да донесеме повеќе посетители на нивната веб страна. Веднаш го зголемивме бројот на постетители со новогодишна кампања која опфати креативни графички дизајни како и платени реклами на Facebook, Instagram и Google. Во новата година продолживме со маркетинг кампањи кои сѐ уште се во тек, преку кои секоја недела се промовира мебел за различни простории на еден дом. За иминатиот период имаме 20 платени реклами, кои имаат генерирано 6000 посети. Нашата соработка продолжува со user generated content, а ова се резултатите од изминатите 3 месеци.

 

Менаџмент на Facebook и Instagram профилите

  • Целосен менаџмент и континуирано креирање и објавување на таргетирани објави на Facebook и Instagram како и Instagram Stories
  • Дизајн и креирање содржини за разчични тематски кампањи

Платени онлајн реклами

  • Креирање и менаџирање на платени реклами на Facebook, Instagram и Google
  • Создавање и тестирање на таргетирани публики, креирање и дизајн на содржини за платени рекламни кампањи