Image Alt

Airport Briefing

Промотивно видео

За клиентот

Airport Briefing е платформа од нова генерација за летови и обука, како и крајна помошна алатка за информирање на секој оперативен авијатичар. Со помош на софистициран 3D мотор, Airport Briefing овозможува вистинско брифирање и запознавање на пилотите со околината и временските услови. 

За видеото:

При самото лансирање на апликацијата на светско ниво, имаше потреба да се изработи промотивно видео на продкуктот на Airport Briefing преку кое ќе ги запознаеме потенцијалните корисници со супериорноста и корисноста на овој софтвер. За потребите на промотивното видеото изработивме концепт и сценарио како и дефиниравме соодветна локација за фотосесија и снимање на самото промотивно видео преку кое што го прикажавме функционалностите на софтверот. 
 

Category:

Date: