n

декември 2020

Замислете ја модната индустрија без дигитален маркетинг. Ни ние не можаме. Користењето на дигитален маркетинг има многу придобивки за модната индустирија, во овој блог ќе споделиме некои од нив. Да се каже дека доколку дигиталниот маркетинг не постоеше, модната индустрија

Дигиталниот маркетинг е новиот префериран начин на маркетингот кај угостителите. Ако не сте чуле за тоа и работите во угостителската индустрија, многу пропуштате. Да имате ресторан или да работите во која било друга угостителска индустрија сигурно ќе ве натера да имате