n

октомври 2020

Оваа недела продолжуваме со серијалот 5-мунути разговор со Џуно. Со новата недела откриваме нова област од современиот маркетинг која има неописливо влијание врз корисникот. По тој повод имавме можност да подискутираме со Илија Бојчовиќ, млад и амбициозен UX архитект кој

Џуно ви го најавува новиот серијал на видеа интервју, каде ќе разговараме со различни експерти од областа на маркетингот. За само 5 минути тие ќе го споделат своето искуство и неколку корисни совети за главните аспекти на маркетингот.  Овој серијал го