n

септември 2020

Дали ви здодеа да читате вести за Корона вирусот? И на нас. Но, моменталните пречки се сѐ уште тука, и време е за мала доза на инспирација.  Овие 10 компании се соочија со пречки како намалување на побарувачката за нивните услуги,