n

август 2020

За време на економски застој, секој бизнис се надева дека ќе ја одржи продажбата на ниво за да опстои. Помислата дека продажбата може да ја зголеми повеќе од порано звучи како нереален сон.Но и покрај тоа што е тешко да